Vad vi gör

Våra tjänster


Vi är specialiserade på mobil entreprenadkrossning med huvudverksamhet i Aitik. Vi fokuserar på effektiv krossning av material för att möta industriella behov och leverera högkvalitativa produkter till våra kunder

Entreprenadkrossning


Med hjälp av fyra krossverk utför vi mobil bergkrossning. De krossverk vi använder oss av är käftkross Metso LT130 med konkross Sandvik UH 640 Classic samt konkross Jonsson 6800 med käftkross Jonsson L1211.

Anläggningsarbeten


Tillsammans med vårt systerbolag, Rutqvists Schakt, kan vi erbjuda omfattande lösningar inom anläggningsarbeten.